Werk- en rusttijden

De werk- en rusttijden zijn een essentieel aspect van het arbeidsrecht. Deze regelgeving bepaalt tegelijk:

  • de grenzen van de arbeidsduur
  • de periodes waarbinnen de arbeid mag gepresteerd worden
  • de rustperiodes

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of die onder de bevoegdheid van een andere persoon werken.

Meer info over de arbeidsduur en rusttijden, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg. De volgende aspecten worden er in detail behandeld: