Detachering van werknemers in België

Een bedrijf waarvan de maatschappelijke zetel niet in België gevestigd is, kan er tijdelijk werknemers naar detacheren. Het moet dan de arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn in België naleven.

Meer info over de te volgen procedures bij een detachering van werknemers in België, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Formaliteiten

Een buitenlandse werkgever (of zijn mandataris) die een van zijn werknemers in België wil detacheren, moet een verplichte elektronische aangifte indienen: Limosa.

Bepaalde categorieën van personen zijn vrijgesteld van deze aangifte door de aard of de korte duur van hun activiteiten in België. Dat is bijvoorbeeld het geval voor artiesten, diplomaten, werknemers in de internationale transportsector of deelnemers aan een wetenschappelijk congres.

Meer info over de verplichte Limosa-aangifte, op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Contactpunt in België

Het Belgische verbindingsbureau is het eerste aanspreekpunt voor een buitenlandse werkgever die werknemers wenst te detacheren in België of voor de gedetacheerde werknemers.  Het bureau verschaft hen inlichtingen over het arbeidsrecht in België en verwijst hen door naar de bevoegde diensten.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten