Overgang van onderneming

Van een overgang van onderneming krachtens overeenkomst is sprake wanneer de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:

  • een wijziging van werkgever
  • een overgang van onderneming of een van een gedeelte ervan
  • een overeenkomst tussen de werkgever die zijn onderneming overdraagt en de werkgever die de onderneming overneemt

Behoud van de rechten van de werknemers

Bij de overgang van een onderneming waarborgt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao n° 32bis) de rechten van de werknemers.

Deze cao vraagt aan de nieuwe werkgever om de arbeidsvoorwaarden die voor de overgang van kracht waren na te leven:

  • loon
  • beroepskwalificatie
  • anciënniteit
  • verantwoordelijkheden
  • arbeidsregeling

Meer info over een overgang van onderneming krachtens overeenkomst, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.