Bescherming van de werknemers tegen ontslag

Werkloosheidsverzekering

Werknemers die hun werk verliezen, ontvangen normaal gezien een  werkloosheidsuitkering

Meer info over de werkloosheidsverzekering, op de website van de RVA.

Bescherming tegen ontslag

Tenzij om dringende of economische reden kunnen bepaalde werknemers niet ontslagen worden:

  • zwangere vrouwen
  • werknemers met loopbaanonderbreking of tijdskrediet
  • werknemers die een klacht wegens geweld of pesterijen hebben ingediend
  • vakbondsafgevaardigden of werknemers die een politiek mandaat uitoefenen 
     
    Meer info over de bescherming tegen ontslag, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Willekeurig ontslag

Soms kan een ontslag willekeurig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een ontslag gegeven wordt na het vragen van een loonsverhoging door de werknemers, of een weigering om overuren te doen.

Bij een willekeurig ontslag moet de werkgever bijkomende vergoedingen betalen. Voor arbeiders kunnen deze vergoedingen overeenstemmen met zes maanden loon, voor bedienden wordt deze vergoeding door de rechter bepaald.

Meer info over willekeurig ontslag, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg