Ontslag

Contract van onbepaalde duur (COD)

In dat geval kan elke partij de overeenkomst beëindigen, mits zij een termijn naleeft waarin de arbeid voortgezet wordt. Dit is de opzeggingstermijn.

Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Contract van bepaalde duur (CBD)

De partij die de overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden verbreekt, betaalt een vergoeding aan de andere partij.

Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Kennisgeving van opzegging

De opzegging moet worden verstuurd per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaarderexploot. De werknemer kan zijn schriftelijke opzegging ook overhandigen aan zijn werkgever, in tweevoud. De werkgever tekent de kopie voor ontvangst.

De melding van opzegging moet altijd het begin en de duur van de opzegging vermelden.

Meer info over het einde van de arbeidsovereenkomst, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten