Einde van de arbeidsovereenkomst: duur van de opzegging

De termijn van de wettelijke opzegging verschilt naargelang:

  • uw anciënniteit
  • uw bezoldiging
  • u zelf ontslag neemt of ontslagen wordt

Meer info over de opzeggingstermijn op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten