Sociale dialoog

België is gekend voor zijn stelsel van sociaal overleg. Dit institutioneel stelsel van onderhandelingen op verschillende niveaus tussen de sociale partners resulteert in het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).

De paritaire comités werden opgericht om CAO's te onderhandelen in elke activiteitensector. De resultaten hebben zowel betrekking op de arbeidsvoorwaarden als op het loon en het beheer van de sociale vrede.

Op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen. Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren,... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.