Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van werknemer en werkgever.

Het vermeldt de uurroosters van de werknemers, de wijze van de betaling van het loon, de duur van de jaarlijkse vakantie, … en legt bijzondere verplichtingen vast voor de onderneming.