Individuele rekening en loonafrekening

Individuele rekening

De individuele rekening is een jaarlijks overzicht dat, onder meer, voor elke uitbetalingsperiode de volgende gegevens bevat:

  • de prestaties die een werknemer heeft uitgevoerd bij een werkgever
  • de gestorte bezoldiging

Meer informatie over de individuele rekening, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Loonfiche

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de individuele rekening en de loonfiche. De loonfiche, die men ook wel loonafrekening of betalingsfiche noemt, moet bij elke loonbetaling aan de werknemer overhandigd worden. Het gaat om een soort uittreksel van de individuele rekening.

Meer info over de loonfiche, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.