Personeelsregister

De ontwikkeling van e-government (of elektronische overheid) verminderde de formaliteiten die werkgevers moeten vervullen. Werkgevers die gebruikmaken van de Dimona-aangifte moeten niet langer het personeelsregister up-to-date houden, of het aanwezigheidsregister van toevallige werknemers bijhouden.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) registreert automatisch alle Dimona-aangiftes in een elektronisch personeelsbestand. Elke werkgever kan zijn eigen personeelsbestand online raadplegen via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer info over het personeelsregister, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.