Respect voor de persoonlijke levenssfeer op het werk

Respect voor de persoonlijke levenssfeer is een principe dat ook op de werkvloer van toepassing is.

Op het werk bestaan er echter twee tegengestelde principes: enerzijds respect voor de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de eis van de werkgever dat zijn werknemers zich uitsluitend concentreren op het werk waarvoor ze worden betaald.

Het cameratoezicht, de controle van elektronische gegevens en de toezicht op de gezondheid van werknemers zijn gereglementeerd aangezien ze een inbreuk kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Bewakingscamera's op de werkplaats

Het cameratoezicht is gereglementeerd aangezien het een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Meer info over bewakingscamera's op de werkplaats, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Controle van elektronische gegevens op de werkplaats

Meer info over de controle van elektronische gegevens op de werkplaats, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Toezicht op de gezondheid van werknemers

Het toezicht op de gezondheid van werknemers heeft alleen tot doel om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Meer info over gezondheidstoezicht op de werknemers op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Persoonlijke levenssfeer

Meer info over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het werk op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer