Arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger

Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die zich ertoe verbindt, onder het gezag van een werkgever en tegen loon, klanten op te sporen en te bezoeken om zakelijke overeenkomsten te onderhandelen en af te sluiten.

Bijzonderheden van de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger

De handelsvertegenwoordiger ondertekent een arbeidsovereenkomst eigen aan zijn beroep. Deze overeenkomst verschilt aanzienlijk van een klassieke arbeidsovereenkomst.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • De verloning kan bestaan uit een vast loon en commissie.
  • De bepalingen met betrekking tot de duur van het werk zijn niet van toepassing op de handelsvertegenwoordiger. Hij kan zijn werk organiseren zoals hij dat wil.
  • Er gelden andere bepalingen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan leiden tot de betaling van een 'vergoeding wegens uitzetting'.

Voorwaarden

Men moet aan verschillende voorwaarden voldoen om als handelsvertegenwoordiger beschouwd te worden. De twee belangrijkste zijn:

  • Er kan bewezen worden dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen de vertegenwoordiger en de werkgever.
  • De belangrijkste bedoeling van het werk is commerciële vertegenwoordiging (namelijk klanten opsporen en bezoeken om zakelijke overeenkomsten te onderhandelen en af te sluiten).

Andere bijzonderheden over het statuut van de handelsvertegenwoordiger vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg