Arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders

De arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders verschilt op twee punten van de andere arbeidsovereenkomsten. De werknemer voert het werk namelijk uit:

  • in zijn woonplaats of op een andere plaats die hij zelf kiest
  • zonder dat hij onder toezicht of directe controle staat van zijn werkgever

Verplicht te vermelden in de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders moet verplicht schriftelijk opgesteld worden, ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer begint met de uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst moet verplicht de volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit en het adres van de werkgever en de werknemer
  • het overeengekomen loon
  • de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid (verwarming, elektriciteit, telefoon)
  • de plaats of de plaatsen die de werknemer gekozen heeft om zijn werk uit te voeren
  • een beknopte beschrijving van het overeengekomen werk
  • de arbeidsregeling (voltijds of deeltijds) en/of het overeengekomen werkrooster en/of het overeengekomen minimale volume van de prestaties
  • het bevoegde paritair comité

Als één van deze gegevens ontbreekt (behalve de vermelding van de kosten), en zeker als geen enkel geschrift werd opgesteld, mag de huisarbeider de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Telewerk

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen huisarbeid en telewerk, waarvoor geen specifieke arbeidsovereenkomst bestaat. Telewerk is aan een andere reglementering onderworpen.

Meer informatie over huisarbeid, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten