Het kunstenaarsstatuut en het statuut van de professionele sportbeoefenaar

Het kunstenaarsstatuut

In principe beschouwt men kunstenaars als loontrekkenden. Ze zijn dus onderworpen aan de wetten op de arbeidsovereenkomsten.

Als ze echter kunnen aantonen dat ze echte zelfstandigen zijn, kunnen ze het zelfstandigenstatuut verkrijgen.

Meer informatie over het kunstenaarsstatuut 

Statuut van de professionele sportbeoefenaar

Betaalde sportbeoefenaars worden beschouwd als werknemers die zich verbinden ertoe om zich, tegen verloning en onder het gezag van een werkgever, voor te bereiden op een sportwedstrijd of een demonstratie. Ze zijn dus net zoals andere werknemers door een arbeidsovereenkomst aan hun werkgever gebonden, maar hun arbeidsovereenkomst is specifiek voor het werk als betaalde sportbeoefenaar.

Sportbeoefenaars genieten ook een bijzonder belastingstelsel. Omdat de loopbaan van sportbeoefenaars over het algemeen korter is, is dit belastingstelsel voordeliger.

Meer informatie over de statuut van de professionele sportbeoefenaar vindt u op de site van de FOD Werkgeledenheid, Arbeid en Sociaal Overleg