Arbeidsovereenkomsten: soorten overeenkomsten naargelang de duur

Voltijdse arbeidsovereenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt een arbeidsovereenkomst voltijds gesloten, dus voor de (wekelijkse) maximale werkduur van de onderneming.

In principe is de normale werkduur 38 uur per week (gemiddeld, op jaarbasis). Deze duur kan wel verminderd worden door overeenkomsten afgesloten op het niveau van bepaalde sectoren of op het niveau van de onderneming.

Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid

Deeltijdse arbeid is arbeid die vrijwillig en regelmatig gedurende een kortere tijd dan de normale arbeidsduur in de onderneming wordt verricht.

De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet schriftelijk vastgelegd worden, ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst start. In deze arbeidsovereenkomst moeten de halftijdse arbeidsregeling en het afgesproken werkrooster vermeld worden. Het werkrooster kan variabel zijn.

In principe kan de duur van de prestaties van een werknemer in deeltijdse arbeid niet minder zijn dan 33 %.

Meer informatie over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg