Arbeidsovereenkomsten: soorten overeenkomsten naargelang de duur

Duur van het contract

Arbeidsovereenkomsten variëren in duur en inhoud. We onderscheiden:

• de overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarin het einde van de tewerkstelling niet vastgelegd is
• de overeenkomst voor bepaalde tijd, waarin het begin en het einde van de tewerkstelling vastgelegd zijn
• de overeenkomst voor uitzendarbeid, waarin een uitzendkracht een overeenkomst sluit met een uitzendbureau om tegen verloning bij een gebruiker tijdelijke arbeid uit te voeren
• de overeenkomst voor duidelijk omschreven werk, waarin het einde van de tewerkstelling overeenkomt met de voltooiing van het werk
• de vervangingsovereenkomst, waarin de identiteit en de functie van de vervangen persoon vermeld zijn, en ook de reden en de duur van de overeenkomst

Meer informatie over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.