Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst die de aanduiding bevat van een bepaalde dag of van een gebeurtenis die zich op een bekende datum moet voordoen, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet schriftelijk opgesteld en ondertekend zijn voor de werknemer in dienst treedt.

Als de einddatum van de overeenkomst niet vermeld is, wordt de overeenkomst automatisch beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Einde van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch bij het bereiken van de overeengekomen termijn, zonder verwittiging of verplichte opzegging. Als de werkgever en werknemer doorgaan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, gelden automatisch de regels voorzien voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

Normaal is het niet mogelijk om zonder onderbreking opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten.

Opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd mogen alleen afgesloten worden onder de volgende voorwaarden:

  • De werkgever moet aantonen dat dit soort overeenkomst gerechtvaardigd is om wettige redenen, bijvoorbeeld voor arbeidsovereenkomsten voor gesubsidieerd onderzoek of voor opvoeringen.
  • Er mogen maar vier opeenvolgende overeenkomsten afgesloten worden, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten niet langer is dan twee jaar.
  • Mits voorafgaande toestemming te krijgen van het Toezicht op de Sociale Wetten, kunnen opeenvolgende overeenkomsten afgesloten worden met telkens een minimale duur van zes maanden. De totale duur van deze overeenkomsten mag niet langer zijn dan drie jaar.

Meer informatie over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten