Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

In deze arbeidsovereenkomst is niet de precieze duurtijd omschreven, maar wel het uit te voeren werk (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst als acteur in een bepaalde film, de fruitpluk in een landbouwbedrijf, redactioneel werk ...). Vanaf het begin van de overeenkomst kunnen beide partijen er zo de duur van inschatten.

Nauwkeurige omschrijving van het werk

Voor hij in dienst treedt, moet een werknemer een nauwkeurige omschrijving van het afgesproken werk krijgen. Dit is nodig om de omvang en duur van het gevraagde werk precies te kunnen inschatten.

Begin en einde van de overeenkomst

Dit soort arbeidsovereenkomst moet schriftelijk vastgelegd worden, ten laatste op het ogenblik dat de werknemer in dienst treedt. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch zodra het afgesproken werk voltooid is, zonder dat een één van beide partijen moet worden verwittigd.

Meer informatie over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten