Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet beperkt in tijd.

Dit soort arbeidsovereenkomst is de algemene regel. Als de werkgever en de werknemer niets voorzien hebben over de duur van de overeenkomst, wordt deze automatisch beschouwd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor deze arbeidsovereenkomst zijn er geen verplichte formaliteiten. Ze kunnen zelfs mondeling afgesloten worden, maar het is toch beter om ze schriftelijk vast te leggen.

Meer informatie over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.