Vervangingsarbeidsovereenkomst

Een vervangingscontract kan afgesloten worden ter vervanging van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is (bijvoorbeeld bij loopbaanonderbreking, maar om een andere reden dan werkloosheid).

Verplicht te vermelden in de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk vastgelegd en ondertekend zijn voor de indiensttreding. De reden voor de vervanging en de identiteit van de vervangen werknemer moeten erin vermeld worden.  

Duur

De partijen kunnen overeenkomen dat de overeenkomst met een verkorte opzeggingstermijn of zelfs zonder opzeggingstermijn eindigt op het tijdstip waarop de vervangen werknemer zijn functie opnieuw opneemt.

De duur van een vervangingscontract mag niet langer zijn dan twee jaar, behalve als het om de vervanging van een persoon met loopbaanonderbreking gaat.

Meer informatie over de vervangingsarbeidsovereenkomst, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten