Niet-aangegeven arbeid

Niet-aangegeven arbeid, doorgaans 'zwartwerk' genoemd, is in ons land een dagelijkse realiteit. Deze sociale fraude heeft schadelijke gevolgen, zowel voor de markt (deloyale concurrentie) als voor de staat, en dus de gemeenschap, die grote verliezen aan fiscale en sociale inkomsten lijdt.

Risico's voor de werknemers

Zwartwerkers lopen groot gevaar. Ze genieten geen enkele vorm van sociale bescherming (namelijk op het vlak van werkongevallen, ziekte of pensioenen) en zijn over het algemeen tewerkgesteld zonder dat de wettelijke arbeidsomstandigheden nageleefd worden, dus in gevaarlijkere omstandigheden.

Ze kunnen ook zwaar bestraft worden. De straffen kunnen gaan van het terugbetalen van ten onrechte ontvangen sociale uitkeringen (werkloosheid, pensioen, ziekte- of invaliditeitsvergoedingen), tot boetes, of uitsluiting (tijdelijk of definitief) uit de werkloosheid.

Sancties voor de werkgevers

Personen of ondernemingen die zwartwerkers in dienst nemen, riskeren ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen.

Rol van de overheid

De overheid verhoogt haar controles om sociale fraude te bestrijden. De verschillende diensten van de arbeidsinspectie hebben gecoördineerde controles opgezet.

Meer informatie over de administratieve boetes bij inbreuk op de sociale wetgeving vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De overheid bestrijdt zwartwerk ook door de ontwikkeling van buurtdiensten en –banen mogelijk te maken. Dit gebeurt via het stelsel van dienstencheques of via de PWA-overeenkomsten.