Schijnzelfstandigen

Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Dat betekent dat zij normaal gezien in loondienst zouden moeten zijn.

Het gaat hier om sociale fraude die zware schade berokkent aan de solidariteit waarop het hele Belgische systeem van sociale zekerheid gebouwd is. Deze vorm van sociale fraude kan zwaar bestraft worden.

Voor de werkgevers

Door schijnzelfstandigen in te zetten, kunnen werkgevers bepaalde patronale lasten, die ze verschuldigd zijn in het kader van de loondienst ontlopen. Deze fraude maakt het ook mogelijk om te ontsnappen aan een reeks bepalingen die de werknemers beschermen.

Voor de werknemers

Werknemers die overwegen schijnzelfstandige te worden, kunnen daar maar beter goed over nadenken. Schijnzelfstandigheid heeft een hele reeks gevolgen, vooral voor de betaling van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Bovendien hebben schijnzelfstandigen geen recht op vooropzeg of op opzeggingsvergoedingen als hun overeenkomst wordt verbroken. Ook kunnen ze niet terugvallen op een gewaarborgd loon in periodes van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte.

Meer informatie over de schijnzelfstandigen vindt u op de site van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie.