Vrijwilligerswerk

Het loon is de tegenwaarde voor de arbeidsprestatie. Het loon onderscheidt een arbeidsovereenkomst van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die gratis prestaties uitvoeren, zijn in principe niet gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Vrijwilligers hebben bepaalde rechten.

Meer informatie over vrijwilligerswerk op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

Meer info over de fiscale regeling voor vrijwilligers op de website van de FOD Financiën