Arbeidsongevallen

Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk.

Werkgevers moeten een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, oefent controle uit op de erkende verzekeringsmaatschappijen. De verzekering tegen ongevallen is een van de zeven takken van de sociale zekerheid.

Meer informatie over arbeidsongevallen via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over arbeidsongevallen vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.