Arbeidsongeval: aangifte

Betrokken werknemers

Alle werknemers in de privésector zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk.

Voor ambtenaren bestaat er een specifiek maar vergelijkbaar stelsel.

Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen echter gebruik maken van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die gelden in het stelsel van de zelfstandigen.

Aangifte van een ongeval

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier, waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd. De aangifte moet worden verstuurd naar de verzekeraar bij wie de werkgever een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten.

Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden via het portaal van de sociale zekerheid.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten