Beroepsziekten

Niet elke ziekte die een werknemer tijdens het werk oploopt, wordt als een beroepsziekte beschouwd. Een ziekte geldt pas als beroepsziekte als ze ook is veroorzaakt door het werk.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, zorgt voor de schadeloosstelling van werknemers met een beroepsziekte. De verzekering tegen beroepsziekten is een van de zeven takken van de sociale zekerheid.

Meer informatie over beroepsziekten via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over het gezondheidstoezicht op werknemers vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.