Beroepsziekten: gedekte risico's

Er bestaat een lijst met alle erkende beroepsziekten. Een ziekte wordt erkend als beroepsziekte als ze op deze lijst staat en als de zieke in een sector werkt waarin het risico op deze ziekte verhoogd is.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere ziekten dan de ziekten op de lijst recht geven op schadeloosstelling.

De lijst van alle erkende beroepsziekten vindt u op de website van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.