Beroepsziekten: preventie

Op het gebied van preventie voorziet Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's in bepaalde omstandigheden in de terugbetaling van sommige vaccins (hepatitis A of B, griep ...) en middelen voor individuele bescherming.

Bij gevaar voor een beroepsziekte of bij verergering van of voorbeschiktheid tot een beroepsziekte, kan het vanuit preventief oogpunt aangewezen zijn om sommige werknemers te verwijderen uit de schadelijke arbeidsomgeving.

Rol van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer

Ook met het oog op preventie moet elke arbeidsgeneesheer die een beroepsziekte vaststelt of daarvan op de hoogte wordt gebracht, die ziekte melden aan het Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan Fedris.

Meer informatie over de rol van de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de preventie van beroepsziekten via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over preventie en bescherming op het werk vindt u in het onderdeel Gezondheid en welzijn van de rubriek Werk.

Meer informatie over het preventieprogramma voor rugpijn vindt u op de site van het Fonds voor de beroepsziekten.