Verzekering tegen beroepsziekten : toekenningsvoorwaarden

Verzekerde werknemers

De verzekering tegen beroepsziekten is van toepassing op werknemers uit de privésector en – in een aangepaste variant – op werknemers uit de overheidssector. Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen beroepsziekten. Zij kunnen een beroep doen op de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen.

Aangifte

Er bestaan speciale formulieren om een verzoek om schadeloosstelling voor een beroepsziekte in te dienen. De aanvraag moet worden ingediend bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, dat het dossier onderzoekt.

Meer informatie over werknemers die gedekt zijn door de verzekering tegen beroepsziekten, de aanvraag en erkenning via het portaal van de sociale zekerheid.