Verzekering tegen beroepsziekten : vergoedingen

De verzekering tegen beroepsziekten vergoedt ziektekosten die de werknemer persoonlijk moet dragen (het zogenaamde remgeld).

Daarnaast voorziet de verzekering in andere vergoedingen:

  • om het geleden inkomensverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid te compenseren
  • voor werknemers die een schadelijke werkomgeving moeten verlaten
  • voor werknemers die door hun ziekte de hulp van een andere persoon moeten inschakelen
  • bij overlijden door een beroepsziekte, uitgekeerd aan de rechthebbenden

Meer informatie over deze vergoedingen via het portaal van de sociale zekerheid.