Pesterijen en ongewenst gedrag op het werk

Pesten

Pesten op het werk bestaat uit verschillende gedragingen die tot doel of gevolg hebben (naargelang er opzet in het spel is of niet) dat:

  • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast
  • de baan van deze persoon in gevaar wordt gebracht
  • een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

Om te worden beschouwd als pesterijen, moeten deze gedragingen onrechtmatig zijn en gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door gedrag, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

Ongewenst seksueel gedrag

Ongewenst seksueel gedrag op het werk duidt op elk ongewenst gedrag met seksuele connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Dit ongewenst seksueel gedrag kan zich in verschillende vormen uiten, zowel fysiek als verbaal (wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, tonen van pornografisch materiaal, compromitterende voorstellen, aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting …)

Geweld op het werk

Geweld op het werk is een situatie waarin een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Het uit zich hoofdzakelijk door handelingen van fysieke agressie (rechtstreekse slagen, maar ook bedreigingen bij een gewapende overval,…) of verbale agressie (beledigingen, kwaadsprekerij, grapjes …)

Meer info over bescherming tegen geweld en pesterijen op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg