Bescherming tegen geweld en pesten op het werk

Geweld en pesterijen op het werk maken deel uit van de psychosociale risico’s op het werk. De werkgever moet alle nodige maatregelen treffen om die risico’s te voorkomen en om de schade ervan te voorkomen en te beperken. 

Preventie

Werkgevers moeten de volgende preventiemaatregelen nemen. Ze moeten:

  • situaties die geweld of pesterijen kunnen veroorzaken, wegwerken
  • een preventieadviseur en eventueel vertrouwenspersonen aanstellen
  • een interne procedure instellen in het bedrijf, die er vooral voor zorgt dat het slachtoffer wordt opgevangen, de nodige raad ontvangt, en een snelle en onpartijdige tussenkomst geniet 
  • slachtoffers opvangen, bijvoorbeeld wanneer slachtoffers van onrechtmatig gedrag opnieuw aan het werk worden gezet

Preventieadviseur

De werkgever moet een preventieadviseur aanstellen die gespecialiseerd is in psychosociale belasting op het werk.

Een werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt, moet een beroep doen op een preventieadviseur van een externe dienst. Een werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt, moet beslissen of de taken die zijn toevertrouwd aan de preventieadviseur intern zullen worden uitgevoerd, of door een externe dienst.

Vertrouwenspersoon

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om een of meer vertrouwenspersonen aan te stellen. Deze komen alleen tussen om op een informele manier een oplossing te zoeken.

Meer info over de bescherming tegen geweld en pesten op het werk op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Meer info over het psychosociaal welzijn op het werk op de site van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten