Klacht bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk

De werknemer kan zich rechtstreeks richten tot de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Als hij dit doet, zal deze dienst hem doorverwijzen naar de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon.

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk treedt gewoonlijk op na de tussenkomst van de preventieadviseur. Deze dienst kan de werkgever maatregelen opleggen als de feiten aanhouden.

Als de tussenkomst van de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk geen einde stelt aan de pesterijen of het geweld, kan deze dienst de arbeidsauditeur inschakelen. Deze optie bestaat ook voor het slachtoffer zelf.

Meer inlichtingen over de actiemiddelen voor werknemers tegen geweld en pesterijen op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Zie de adressen en bevoegdheidsgebieden van de Regionale directies Toezicht op het Welzijn op het Werk

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten