Klacht voor de rechtbank

De werknemer kan een procedure opstarten voor de bevoegde rechtbank. Deze procedure kan strafrechtelijk of burgerlijk zijn.

Burgerlijke procedure

De burgerlijke procedure verloopt in de meeste gevallen voor de arbeidsrechtbank. Het slachtoffer kan erom verzoeken dat de rechtbank de dader opdraagt zijn gedrag stop te zetten of dat hij hem veroordeelt tot het betalen van schadevergoedingen en intresten.

Strafrechtelijke procedure

De strafrechtelijke procedure speelt zich af voor de correctionele rechtbank. Ze heeft als doel strafrechterlijke sancties op te leggen aan de dader.

Ongerechtvaardigde klachten

Om verkeerd gebruik van de klachtenprocedure te vermijden, bijvoorbeeld om de reputatie van de vermeende dader te schaden, moet de klacht gemotiveerd zijn. Bij misbruik kunnen sancties worden genomen, gaande van ontslag tot strafrechtelijke vervolging.

Meer inlichtingen over de actiemiddelen voor werknemers tegen geweld en pesterijen op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten