Welzijn op het werk

Welzijn op het werk is een zeer ruim begrip en omvat heel wat verschillende aspecten, zoals:

  • veiligheid op het werk
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • psychosociale belasting (stress, pesterijen ...)
  • hygiëne op de werkvloer
  • ergonomie en verfraaiing van de werkplaats 

Verplichtingen van de werkgever

Elke werkgever moet het welzijn binnen zijn bedrijf bevorderen. Dit gebeurt door risicopreventie, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen, opleiding en informatie aan de werknemers.

Om mogelijke risico’s voor de werknemers op te sporen, moet de werkgever een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk inschakelen. Deze dienst heeft als opdracht de risico’s te evalueren en het medisch toezicht op de werknemers te organiseren.

Wetgeving

De ‘welzijnswet’ (wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. 

Actiemiddelen

Bij gezondheidsproblemen, veiligheidsproblemen of problemen van welzijn op de werkplaats, beschikken de werknemers over verschillende actiemiddelen.
In de eerste plaats kan de werknemer zich richten tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur van de Dienst voor preventie en bescherming op het werk van zijn onderneming. Als het probleem aanhoudt, kan hij een beroep doen op de regionale directie van het Toezicht op het welzijn op het werk bevoegd voor zijn werkgever.

Meer info over welzijn op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.