Belastingen

Personenbelasting

Iedereen die zijn woonplaats of de 'zetel van zijn fortuin' (de plaats van waaruit de goederen die het fortuin vormen, worden beheerd) in België heeft gevestigd, moet  personenbelasting betalen, ongeacht zijn nationaliteit.

De belastingadministratie bepaalt de belasting in functie van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.

Lees meer over de inkomstenbelasting van particulieren en zelfstandigen via het thema Belastingen van het portaal

Belasting van niet-inwoners

Personen die noch hun woonplaats, noch de zetel van hun fortuin in België hebben gevestigd en inkomsten verwerven uit Belgische bronnen zijn onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (BNI). 

Lees meer over de belasting van niet-inwoners via het thema Belastingen van het portaal

Meer informatie over de belasting van niet-inwoners via de site van de FOD Financiën

Elektronische belastingaangifte

Wie wil kan zijn belastingaangifte via internet op een beveiligde manier invullen en versturen dankzij de onlinedienst 'tax-on-web'.

Meer informatie

Voor meer informatie over de belastingen kunt u contact opnemen met uw werkgever of de website van de FOD Financiën raadplegen.