Uw rechten in het Belgische socialezekerheidsstelsel

Wanneer u in België komt wonen, werken of studeren, hangen uw rechten op het vlak van sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, …) af van de eventuele akkoorden die België heeft gesloten met uw land van herkomst of van de Europese reglementering. Die rechten worden ook bepaald door uw persoonlijke situatie en verschillen naargelang van uw nationaliteit en uw statuut (loontrekker, zelfstandige, gedetacheerde, gepensioneerde, …).

U kunt uw rechten in het Belgische socialezekerheidsstelsel raadplegen via de toepassing Coming2belgium, die door de verschillende sociale zekerheidsinstellingen werd ontwikkeld.

Ga na welke uw rechten zijn in het Belgische socialezekerheidsstelsel

Meer info over de internationale akkoorden tussen België en andere landen

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten