Vrij verkeer van werknemers

Het vrij verkeer van werknemers betekent dat iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zich in een andere lidstaat mag vestigen om er te werken. Het houdt ook een gelijke behandeling in, onder meer qua toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden en op fiscaal en sociaal vlak. Het verblijfsrecht wordt uitgebreid tot de gezinsleden van de werknemer.

Het vrij verkeer is een fundamentele vrijheid binnen de Europese Unie. Dit recht werd verwoord in het Verdrag van Rome.

Meer informatie over :

Gedetacheerde werknemers

Voor werknemers die door hun werkgever voor een beperkte periode naar België worden gestuurd gelden andere regels. In dat geval spreekt men van detachering.

Meer informatie over de detachering van werknemers in het gedeelte arbeidscontract van het portaal.