U bent hier

Jaarlijkse vakantie

Aantal dagen

Als u in de privésector werkt, hebt u recht op een aantal dagen vakantie in verhouding tot het  aantal dagen dat u in het voorgaande jaar hebt gewerkt. Hebt u een volledig jaar gewerkt dan hebt u het volgende jaar dus recht op:

 • 20 dagen vakantie voor een vijfdagenweek
 • 24 dagen voor een zesdagenweek

Vakantiegeld

Het vakantiegeld verschilt naargelang uw statuut:

 • Voor de arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars wordt het vakantiegeld uitgekeerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door een bijzonder vakantiefonds. 
   
 • Het vakantiegeld voor bedienden wordt rechtstreeks betaald door de werkgever. Elke vakantiedag wordt betaald als een normale loondag.
   
 • Voor jonge en oudere werknemers en voor werklozen en gepensioneerden gelden er specifieke regels.
   
 • Het vakantiegeld van zeelieden in de koopvaardij wordt betaald door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ).
   

Meer informatie over de jaarlijkse vakantie via het portaal van de sociale zekerheid.