Moederschapsverlof en borstvoedingspauzes

Zodra u zeker bent dat u zwanger bent, hebt u er alle belang bij om uw werkgever zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Vanaf dat ogenblik bent u immers wettelijk beschermd. 

De bescherming heeft betrekking op de gezondheid van de toekomstige moeder en haar ongeboren kind, en ook op de arbeidsvoorwaarden. Zwangere vrouwen zijn op een bijzondere wijze beschermd tegen ontslag. Ook hebben ze het recht om in sommige situaties afwezig te blijven van het werk. Bovendien gelden er voor hen bijzondere preventiemaatregelen inzake veiligheid en gezondheid.

Meer informatie over moederschapsbescherming vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

U hebt recht op moederschapsverlof en op postnataal verlof.

Tijdens uw moederschapsverlof krijgt u van het ziekenfonds een moederschapsuitkering, die wordt berekend volgens uw loon.

Meer informatie over het moederschapsverlof vindt u:

Wanneer u na uw moederschapsverlof opnieuw aan het werk gaat, hebt u het recht een pauze te nemen om uw kind borstvoeding te geven of de melk af te kolven.

Meer informatie over de borstvoedingspauze vindt u:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten