Moederschapsverlof en borstvoedingspauzes

De werkgever op de hoogte brengen

Zodra u zeker bent dat u zwanger bent, hebt u er alle belang bij om uw werkgever zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Vanaf dat ogenblik bent u immers wettelijk beschermd. U doet er goed aan dit via aangetekende brief te doen of tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

De bescherming heeft betrekking op de gezondheid van de toekomstige moeder en haar ongeboren kind, en ook op de arbeidsvoorwaarden. Zwangere vrouwen zijn op een bijzondere wijze beschermd tegen ontslag.

Ook hebben ze het recht om in sommige situaties afwezig te blijven van het werk. Bovendien gelden er voor hen bijzondere preventiemaatregelen inzake veiligheid en gezondheid.

Als de werkpost van een zwangere vrouw wordt beschouwd als een risicopost, dan moet de werkgever de werkpost aanpassen of moet hij haar een andere werkpost toewijzen.

Als dat niet mogelijk is, dan kunt u worden vrijgesteld. Uw arbeidsovereenkomst wordt dan geschorst en u ontvangt een moederschapsuitkering van het ziekenfonds.

Meer informatie over moederschapsbescherming vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Moederschapsverlof

U hebt recht op 15 weken moederschapsverlof. Bij de geboorte van een meerling bedraagt het moederschapsverlof in principe 17 weken, maar het kan worden verlengd tot 19 weken.

Een aantal dagen moeten voor de bevalling worden opgenomen: dit is het prenataal verlof. Het moederschapsverlof dat op de bevalling volgt, is het postnataal verlof.

Het prenataal verlof moet worden opgenomen tussen 6 weken en 7 dagen voor de voorziene bevallingsdatum. U kunt het postnataal verlof dus verlengen met de dagen die u voor de bevalling niet opgenomen hebt (verlenging met maximaal 5 weken).

Het postnataal verlof moet opgenomen worden tijdens minimum 9 weken (maximum 14 weken met overbrenging van het prenataal verlof).

Tijdens uw moederschapsverlof krijgt u van het ziekenfonds een moederschapsuitkering, die wordt berekend volgens uw loon:

  • Tijdens de eerste 30 dagen bedraagt de uitkering 82% van het niet-begrensde loon.
  • Vanaf de 31e dag en bij verlenging bedraagt de uitkering 75% van het begrensde loon.

Meer informatie over het moederschapsverlof vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de moederschapsverlof via het portaal van de sociale zekerheid.

Borstvoedingspauzes

Wanneer u na uw moederschapsverlof opnieuw aan het werk gaat, hebt u het recht een pauze te nemen om uw kind borstvoeding te geven of de melk af te kolven. De borstvoedingspauze duurt een half uur. Als u minder dan 7.30 uur per dag werkt, hebt u recht op één pauze. Als u minstens 7.30 uur werkt, mag u er twee nemen.

U hebt recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van uw kind. De pauzes worden niet betaald door de werkgever maar geven recht op een vergoeding door het ziekenfonds.

Meer informatie over de borstvoedingspauze vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de borstvoedingspauze via het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over de op een uitkering voor borstvoedingspauzes vindt u op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten