Omstandigheidsverlof en verlof om dwingende redenen

Omstandigheidsverlof

Werknemers hebben het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van hun normale loon bij bepaalde familiale gebeurtenissen, om hun burgerplichten of -taken te vervullen, en om voor het gerecht te verschijnen. Er is dan sprake van 'klein verlet'.

De arbeidsovereenkomst en collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen welke gebeurtenissen voor klein verlet in aanmerking komen, en hoeveel tijd de afwezigheid in beslag mag nemen.

Meer informatie over klein verlet vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Lijst klein verlet vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen geldt vooral bij ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname van een nabij familielid. Het verlof mag niet meer dan tien dagen per burgerlijk jaar in beslag nemen. Meestal wordt het niet vergoed.

Meer informatie over verlof om dwingende redenen vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten