Palliatief verlof

  • U kunt verlof krijgen om palliatieve zorg te verstrekken, met andere woorden elke vorm van hulp (medische, sociale, administratieve, psychologische) en verzorging aan een ongeneeslijk zieke persoon die zich in de terminale fase bevindt.
  • Die persoon hoeft niet noodzakelijk tot uw gezin te behoren.
  • De onderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn (halftijds of vermindering tot 4/5).
  • Palliatief verlof is een recht. Uw werkgever moet hiervoor geen toestemming geven. U moet hem alleen een medisch attest bezorgen van uw behandelend geneesheer, waarin staat dat u palliatieve zorg zal verstrekken. De identiteit van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.
  • Het palliatief verlof duurt een maand en kan met nog eens een maand worden verlengd als een nieuw attest wordt ingediend.
  • In de praktijk begint het palliatief verlof op de eerste dag van de week die volgt op de afgifte van een getuigschrift, behalve wanneer de werkgever ermee akkoord gaat dat het vroeger begint.
  • Als de patiënt tijdens het verlof overlijdt, kunt u ervoor kiezen in loopbaanonderbreking te blijven of het werk te hervatten.
  • U bent beschermd tegen ontslag tijdens de verlofperiode en gedurende de 3 maanden daarna.
  • U ontvangt onderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Meer informatie over het palliatief verlof vindt u op de site van de RVA.

Meer informatie over het palliatief verlof vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten