Vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof

Vaders en “meemoeders” hebben onder bepaalde voorwaarden recht op geboorteverlof (10 dagen, binnen een periode van 4 maanden na de bevalling).

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Alle informatie over het vaderschapsverlof (verlofdagen, uitkeringen…) vindt u op de website van de RIZIV en op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.