Einde van de loopbaan

Tewerkstellingsmaatregelen voor oudere werknemers

Er bestaat een heel arsenaal aan maatregelen om de werkgelegenheid voor oudere werknemers te bevorderen. De bedoeling van die maatregelen is vooral om:

  • werkgevers ertoe aan te zetten oudere werknemers in dienst te nemen
  • de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers te verbeteren
  • de arbeidstijden aan te passen
  • de opleiding van oudere werknemers te verbeteren
  • ouderen te helpen om opnieuw aan het werk te gaan

over maatregelen die de tewerkstelling van oudere werknemers bevorderen, vindt u op de site van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Dankzij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere 'brugpensioen', hebben sommige oudere werknemers die worden ontslagen, recht op een aanvullende vergoeding van hun vroegere werkgever. Die vergoeding komt bovenop hun gewone werkloosheidsuitkering. Het brugpensioen is niet hetzelfde als het vervroegd pensioen, maar maakt deel uit van de werkloosheidsverzekering.

Meer informatie over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vindt u op de site van de RVA.

Meer informatie over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagbrug vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.