Jaarlijkse vakantie

Voltijdse werknemers hebben in België doorgaans recht op 4 weken jaarlijkse vakantie.

De berekening van het aantal vakantiedagen en van het vakantiegeld verschilt wel tussen arbeiders, bedienden, leerjongeren, kunstenaars en ambtenaren.

Meer informatie over de jaarlijkse vakantie via het portaal van de sociale zekerheid.