Gelijke-kansenbeleid

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft als opdracht een globaal beleid te ontwikkelen in de strijd tegen discriminatie. Het geeft ook advies op het vlak van integratie. In dit kader ontmoet het Centrum de betrokken partijen, formuleert aanbevelingen en organiseert studiedagen om te informeren of bewust te maken.

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen houdt zich vooral bezig met het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.
Alle informatie over de gelijkheid van kansen op het werk vindt u op de site van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en op de site van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De spelers in de tewerkstellingswereld sensibiliseren

Behalve Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum voeren ook de overheidsdiensten tal van bewustmakingsacties uit om diversiteit in de beroepswereld te promoten.

Meer informatie vindt u op de website van de Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ten slotte wil de federale overheid als werkgever een voorbeeldrol vervullen bij de bevordering van de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid van kansen voor iedereen. Een 'Cel Diversiteit' binnen de FOD Personeel en Organisatie coördineert het beleid op het vlak van diversiteit binnen de federale administratie.