Discriminaties

Het is verboden om een persoon of een groep van personen te discrimineren op grond van:

  • zijn ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming
  • zijn geslacht
  • zijn seksuele geaardheid
  • zijn burgerlijke stand
  • zijn geboorte
  • zijn leeftijd
  • zijn vermogen
  • zijn geloof of levensbeschouwing
  • zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand
  • zijn handicap of bijzondere fysieke eigenschappen

Elke discriminatie op grond van deze eigenschappen kan bestraft worden met een geldboete of zelfs met een gevangenisstraf.

Meer info op de websites van: