Discriminaties in het beroepsleven: slachtoffer zijn

Heeft u een handicap en weigert uw werkgever om uw werkpost aan te passen? Heeft u niet dezelfde voordelen als uw mannelijke collega's? Werd u een sollicitatiegesprek geweigerd op grond van uw herkomst? Discriminatie bestaat in verschillende vormen.

Een klacht indienen

In België bestaan gelukkig wetten die discriminatie verbieden. Als u het slachtoffer geworden bent van discriminatie, kunt u dus een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen bij de politie of bij de procureur des Konings.

Discriminatie op basis van ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, of vermogen

Als u het slachtoffer bent van discriminatie op grond van ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, of vermogen, kunt u klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Meer informatie vindt u op de website Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Discriminatie op grond van geslacht

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht bestrijden. Zij kunnen u bovendien helpen om een klacht in te dienen.

Meer informatie over de verschillende actiedomeinen vindt u op de website van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Controle van sociale wetten

Voor discriminatie bij een vacature, een aanwerving of de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, kunt u zich ook richten tot de Controle van sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De inspecteurs van deze dienst zijn bevoegd om een verzoeningsprocedure te starten tussen werkgever en werknemer om de discriminatie stop te zetten. Als de werkgever weigert om de discriminatie te beëindigen, kunnen de inspecteurs in ernstige en overduidelijke gevallen een proces-verbaal opstellen. Ze kunnen ook een rapport opmaken dat de feiten bevat en kan worden opgevraagd door de arbeidsrechtbank.