Strijd tegen discriminaties op het werk

Er bestaan tal van manieren om discriminatie op het werk te bestrijden.

Wet tegen discriminatie

In België is er een antidiscriminatiewet. Deze wet garandeert een gelijke behandeling van alle burgers, vooral inzake toegang tot werk of arbeidsvoorwaarden.

De wet biedt slachtoffers de middelen om een einde te maken aan discriminatie: zij hebben de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen de burgerlijke rechtbank. De antidiscriminatiewet is ook een strafwet die gedrag dat aanzet tot haat, geweld of discriminatie streng bestraft.

Alle wetten over racismebestrijding vindt u op de website van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum


Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

De wet kent bevoegdheden toe aan Unia, het interfederaal Gelijkekansenscentrum. Het Centrum houdt zich ter beschikking van personen die slachtoffer of getuige zijn van racistische of discriminerende daden. Een team van specialisten:

  • biedt u informatie
  • analyseert de situaties die u beschrijft
  • verwijst u door naar de bestaande diensten 
  • ontvangt uw klacht 
  • stelt een bemiddeling voor 
  • plant eventueel een rechtsvordering met u

Alle informatie over de gelijkheid van kansen op de werkvloer vindt u op de site van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum