Studentenjob

De jobstudent beschikt over een contingent van 475 werkuren per jaar waarvoor een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Voor meer informatie over studentenarbeid: